MASZ PYTANIA? ZADZWOŃ: (+48) 62 747 57 96

Usługi budowlane

Usługi ogólnobudowlane

W zakresie naszych usług znajduje się:

 • montaż bram garażowych , posesyjnych, montaż ogrodzeń, montaż okien PCV, drewnianych, dachowych, montaż drzwi
 • murarstwo, tynkarstwo, ciesielstwo, malowanie, ocieplanie elewacji,
 • wykonywanie posadzek
 • roboty rozbiórkowe
 • murarstwo, tynkarstwo, posadzkarstwo
 • ciesielstwo, dekarstwo, blacharstwo
 • wykonywanie konstrukcji żelbetowych
 • izolacje, ocieplenia elewacji, stropodachów, poddaszy
 • montaż stolarki otworowej, parapetów i akcesoriów
 • montaż ogrodzeń przemysłowych
 • montaż suchej zabudowy z płyt G-K
 • szpachlowanie, malowanie
 • układanie płytek, paneli podłogowych
 • instalacje systemów solarnych
 • instalacje elektryczne, CO

 

Usługi budowlane

Kontakt:
509 302 913 Paweł Roguszczak
509 302 912 Roman Roguszczak

Email: proguszczak@rodach.pl

Wykonujemy remonty, adaptacje pomieszczeń a także instalacje. Nabyte, kilkunastoletnie doświadczenie pożytkujemy w kolejnych realizacjach. Współpracujemy zarówno z osobami indywidualnymi jak również z instytucjami oraz przy realizacji zamówień publicznych.
Zapraszamy do zapoznania się z naszymi realizacjami.

Firma RODACH oferuje kompleksową budowę domów energooszczędnych. Dzięki współpracy z firmą TERMO-EFEKT zajmującą się termowizją, zapewniamy usługi najwyższej jakości, zapobiegając ubytkom energii cieplnej.

Domy jednorodzinne

Samodzielna budowa domu to nie lada wyzwanie zwłaszcza dla tych, którzy robią to po raz pierwszy w życiu. Dla takich osób projekt, bariery prawne, dobór materiałów oraz brak specjalistycznej wiedzy często stanowią poważne problemy. Skutki ich wywołania zazwyczaj są o wiele kosztowniejsze od powierzenia tych zadań doświadczonej firmie. Dzięki temu zaoszczędzisz nie tylko czas i pieniądze ale również zdrowie.

Oferujemy kompleksową budowę domu „pod klucz”:

 • indywidualne podejście do każdego projektu
 • pomoc w zakresie decyzji dotyczących załatwienia spraw formalnych, doboru materiałów budowlanych oraz praktyczne doradztwo oparte na kilkunastoletnim doświadczeniu

Kompleksowość działania:

 • organizacja procesu budowlanego
 • prace murarskie, dekarskie oraz ciesielskie
 • posadzki, tynki
 • sprzedaż oraz montaż okien, bram, drzwi wewnętrznych oraz zewnętrznych
 • instalacje elektryczne oraz grzewcze
 • systemy solarne
 • doradztwo techniczne dzięki któremu unikną Państwo błędów i zbędnych kosztów

Oczywiście nie ograniczamy naszej oferty do wyżej wymienionych punktów. Naszą propozycję dostosujemy do Państwa oczekiwań i możliwości.

Usługi budowlane

Dom energooszczędny

Firma Rodach chce zachęcić tych, którzy przygotowują się do budowy domu, aby ich nowy dom był budynkiem energooszczędnym i pokazać dlaczego jest to celowe i opłacalne. Chcemy nie tylko zachęcić, ale także pomóc, przedstawiając rozwiązania, pozwalające zapewnić budynkowi cechy energooszczędności i osiągnąć to przy minimalnym wzroście kosztów budowy. Użytkowanie budynku związane jest ze zużywaniem energii potrzebnej do ogrzewania, wentylacji, przygotowania ciepłej wody, oświetlenia i działania różnych urządzeń domowych. Korzystamy z energii w postaci ciepła dostarczanego z sieci miejskiej lub własnej kotłowni, w postaci gazu, oleju opałowego i energii elektrycznej. Opłaty za energię stanowią główną część kosztów użytkowania budynku i stale wzrastają wraz z ogólną tendencją wzrostu cen energii. Opłaty za energię zależą nie tylko od cen, ale i od wielkości jej zużycia, a to zużycie może być niskie jeżeli budynek zostanie odpowiednio zaprojektowany i zbudowany.

Budynek energooszczędny – to budynek, w którym zastosowano rozwiązania projektowe i techniczne umożliwiające użytkowanie go przy małym zużyciu energii, przy zapewnieniu komfortowych warunków higieniczno-sanitarnych.

Dlaczego warto budować dom energooszczędny?

 • Małe zużycie energii – to niskie koszty utrzymania domu,
 • Wyższy komfort – ciepły i zdrowy mikroklimat wnętrz,
 • Wyższa wartość rynkowa budynku.

Energooszczędność budynku jest także korzystna dla społeczeństwa i gospodarki gdyż wpływa na:

 • mniejsze zanieczyszczanie środowiska,
 • oszczędność zasobów naturalnych,
 • mniejsze uzależnienie od importu surowców energetycznych.

Zużycie energii na oświetlenie i domowe urządzenia zależy od indywidualnych decyzji i zachowań użytkowników oraz od dobierania przez nich mniej lub bardziej energooszczędnych urządzeń domowych. Natomiast zapotrzebowanie energii na ogrzewanie (wraz z wentylacją), które ma największy udział w całkowitym zapotrzebowaniu energii – najbardziej zależy od rozwiązań przestrzennych i technicznych zastosowanych już przy projektowaniu budynku. Podobniezapotrzebowanie energii na przygotowanie ciepłej wody. Dlatego jako ocenę jakości energetycznej budynku można przyjąć wielkość zapotrzebowania energii na ogrzewanie, wentylację i ciepłą wodę.

Jak można ocenić jakość energetyczną budynku?

Można to ocenić na podstawie wartości średniego rocznego zużycia energii w danym budynku przypadającą na ogrzewanie 1m2 powierzchni użytkowej. Dla budynku projektowanego, taką wartość można obliczyć w oparciu o dane z projektu, a dla budynku istniejącego, z danych zmierzonych w naturze. Budynki już istniejące w Polsce, zbudowane w różnym czasie, wykazują różne wielkości średniego rocznego zużycia energii na ogrzewanie, zależnie od przepisów techniczno-budowlanych obowiązujących w czasie, gdy budynki te projektowano.

Porównując aktualne przepisy polskie i zagraniczne można przewidywać, że przepisy polskie będą systematycznie i znacząco zaostrzane, czyli że dążyć się będzie do wyższego niż obecnie poziomu energooszczędności. Jest to niezbędne przy obserwowanym trwałym wzroście cen paliw i energii. Ograniczenie zużycia energii jest jednocześnie działaniem na rzecz ochrony środowiska. Pozyskiwanie i dostawa surowców energetycznych oraz ich przetwarzanie naenergię z reguły powodują zanieczyszczenie i niszczenie środowiska (CO2 i inne gazy, pyły, ścieki, skażenia itp.), a więc im mniejsze zużycie energii, tym mniej niekorzystnych zjawisk towarzyszących.

W trosce o środowisko nie wystarcza jednak samo zapewnienie energooszczędności. Stąd dążenie, aby budynek energooszczędny był jednocześnie budynkiem ekologicznym, w którym wykorzystuje się zdrowe dla ludzi i nie wpływające niekorzystnie na środowisko materiały, najlepiej wykorzystując surowce miejscowe i wtórne oraz możliwe do utylizacji w przypadku remontów lub rozbiórki. Budowanie budynków energooszczędnych jest zgodne z nowoczesną polityką energetyczną i dyrektywami Unii Europejskiej, która postuluje jak największe obniżenie zużycia energii na cele związane z użytkowaniem budynków.

BUDYNEK ENERGOOSZCZĘDNY, CZYLI JAKI?

Uznanie, jaka wartość zapotrzebowania energii jest granicą, poniżej której możemy mówić o budynku energooszczędnym nie jest prawnie określone i zmienia się wraz z postępem techniki i zmianami wymagań. Najogólniej jako budynek energooszczędny określamy taki budynek, w którym zużywa się mniej energii niż w budynku, który obecnie spełnia obowiązujące prawnie wymagania. Aktualnie w Polsce wskaźnik zapotrzebowania ciepła na ogrzewanie budynku mieszkalnego wybudowanego zgodnie z aktualnymi przepisami budowlanymi wynosi, w zależności od kształtu i wielkości budynku, około 65-125 kilowatogodzin na metr kwadratowy (kWh/m2) powierzchni użytkowej na rok.

Budynek energooszczędny powinien zużywać o 25-50% mniej energii niż budynek spełniający wymagania aktualnych przepisów, czyli powinien na cele ogrzewania, wentylacji i przygotowania ciepłej wody zużywać nie więcej niż 50-80 kWh/m2 na rok. W ostatnich latach rozwija się dążenie do jeszcze dalej idącej oszczędności energii w budynkach, nawet kosztem wyraźnego zwiększenia kosztów budowy. Projektuje się więc i buduje budynki pasywne, w których zapotrzebowanie ciepła na ogrzewanie jest tak małe, że nie wymaga istnienia normalnej instalacji ogrzewania, a tylko instalacji, która czasowo uzupełnia pokrycie zapotrzebowania na ciepło.W skrajnym przypadku, możliwy jest budynek zeroenergetyczny użytkowany praktycznie bez dopływu energii spoza budynku.

Jakie konkretnie rozwiązania budowlane są potrzebne, żeby budynek był energooszczędny? Najważniejsze to:

 • Usytuowanie budynku z uwzględnieniem rzeźby terenu, nasłonecznienia, kierunku wiatrów, osłony zielenią itd.,
 • Forma budynku maksymalnie zwarta, bez występów i uskoków, pomieszczenia z dużymi oknami od strony południowej, małe okna lub ich brak od strony północnej, buforowe strefy ciepła (cieplarnie, przedsionki, okna słoneczne itp.),
 • Przegrody zewnętrzne (ściany, dach lub stropodach) bardzo dobrze izolowane termicznie, z minimalną ilością mostków termicznych i szczelne,
 • Okna i drzwi zewnętrzne o wysokiej szczelności i wysokiej izolacyjności termicznej,
 • Nocna izolacja okien (okiennice),
 • Konstrukcja budynku eliminująca większość mostków termicznych,
 • Balkony o specjalnej konstrukcji ograniczającej do minimum mostki termiczne,
 • Wentylacja automatycznie regulowana z odzyskiem ciepła,
 • System grzewczy i system zaopatrzenia w ciepłą wodę o wysokiej sprawności,
 • Ewentualnie wykorzystanie kolektorów słonecznych do przygotowania ciepłej wody użytkowej.

Dom energooszczędny to także:

 • Dobry projekt, w którym podane są wszystkie szczegóły wykonania tych elementów, od których zależy ograniczenie strat energii,
 • Dobra realizacja budowy, zgodna z projektem, sprawdzona próbą szczelności i badaniem termowizyjnym przegród zewnętrznych.

EFEKTYWNOŚĆ EKONOMICZNA BUDYNKÓW ENERGOOSZCZĘDNYCH

Podejmując decyzję o wybudowaniu budynku energooszczędnego zadajemy sobie pytanie czy, i o ile zmniejszą się opłaty za energię, i czy poprawimy komfort wewnętrzny. Zapewnienie energooszczędności budynku oznacza konieczność poniesienia dodatkowych kosztów budowy. W kalkulacjach dodatkowych nakładów na budynek energooszczędny należy brać pod uwagę różnicę pomiędzy kosztami wyrobów standardowych i energooszczędnych. Na przykład koszt zwiększenia grubości izolacji, różnicę kosztów drzwi i okien energooszczędnych i standardowych, różnicę kosztów systemów ogrzewania i wentylacji oraz innych. Jednocześnie potrzebne jest określenie efektu, czyli przewidywanej oszczędnościenergii. Sumaryczne koszty za ogrzewanie i spłatę kredytu w budynku energooszczędnym i standardowym. Zwiększenie kosztów inwestycji, w zależności od wybranych rozwiązań, wynosi na ogół od kilku do ok. 12% kosztów obiektu standardowego. W wyniku tych działań w domu jednorodzinnym można osiągnąć zmniejszenie zużycia energii od 10 000 do 16 000 kWh rocznie, co oznacza od 1800 do 6000zł oszczędności w zależności od wykorzystywanego paliwa. Czyli oszczędności miesięczne to 150 do 500 zł, i to jest kwota, której nie będziemy co miesiąc wydawali, jeśli zdecydujemy się na budowę budynku energooszczędnego. Jeżeli korzystamy z kredytu na budowę domu, to tę kwotę oszczędności można wykorzystać na spłatę dodatkowej części kredytu, który został powiększony o koszty podniesienia standardu energetycznego. Na ogół dodatkowe koszty budowy domu energooszczędnego wymagają korzystania z większego kredytu, jednak miesięczne raty kredytu zwiększają się nie więcej, niż wynoszą oszczędności w kosztach eksploatacji. A zatem, z punktu widzenia właściciela, który musi zapłacić za energię i spłacać kredyt, łączne wydatki (energia i kredyt) dla budynku energooszczędnego i standardowego będą takie same lub bardzo zbliżone, natomiast po spłaceniu kredytu koszty eksploatacyjne będą wyraźnie niższe.
Reasumując: budowa budynku energooszczędnego jest opłacalna.

Firma Rodach oferuje Państwu kompleksową budowę domów energooszczędnych. Nasz potencjał i doświadczenie umożliwia realizację przedsięwzięć w krótkim czasie, jednocześnie zapewniając wysoką jakość usług. Gwarancją jakości naszych usług jest kontrola poprzez badania kamerą termowizyjną, w trakcie i po realizacji.

Usługi budowlane
Usługi budowlane
Usługi budowlane

Pomiary termowizyjne

Usługi budowlane
Napisz do nas !